Brief regering : Acties lood in drinkwater

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Medeindiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Medeindiener
    M.J. van Rijn, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg inzake acties lood in drinkwater (Kamerstuk 27625-506)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

35300-VII-67 Motie van de leden Nijboer en Van Eijs over een aanvalsplan om alle loden leidingen te vervangen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Acties lood in drinkwater (TK 27625-506)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10
Naar boven