Brief regering

Rapport "Kiesstelsels in Kaart: Het effect van verschillende kiesstelsels op de samenstelling van de Eerste Kamer 1986-2022"

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport 'Kiesstelsels in Kaart'

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

26-06-2019
34430-10Kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel