Brief regering : Invulling motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Overzicht financiering bedrijven vanuit regionale investeringsfondsen

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

31311-200 Motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50