Brief regering : Rapport "Trends in ammoniakconcentraties en -emissies; een quick scan"

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

stas EZ - rappel conclusie Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Indiener M.C.T.M. Franke , griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

stas EZ - conclusies Commissie van Deskundigen Meststoffenwet

Indiener M.C.T.M. Franke , griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00