Brief regering

OESO-rapport Education at a Glance 2014

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Education at a Glance 2014

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

27-11-2014
Eindtekst

24-11-2014
34000-VIII-76Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Media

21-11-2014
34000-VIII-62Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur

13-11-2014
34000-VIII-60Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2014, over het Begrotingsonderzoek OCW 2015

16-09-2014
34000-VIII-1Voorstel van wet

16-09-2014
34000-VIII-2Memorie van toelichting