Brief regering

Gescheiden inzameling drankenkartons, uitvoering motie Dik-Faber producentenverantwoordelijkheid, evaluatie LAP 1 en LAP 2 en de visie op het publiek kader huishoudelijk afval 2025

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Evaluatie Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 1 en 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-08-2014
30872-166Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2014, over Grondstoffen en Afval