Brief regering

Landgebonden asielbeleid inzake Irak, Afghanistan en Somalië

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-01-2014
19637-1770Landenbeleid Somalië