Amendementen

11 jun 2019

Amendement van het lid Futselaar ter vervanging van nr. 13 over bij AMvB aanwijzen van groepen die zonder vergoeding inzage kunnen krijgen in het handelsregister

34687-14
Indiener Frank Futselaar
Kamerlid SP

Amendementen

11 jun 2019

Amendement van de leden Leijten en Snels ter vervanging van nr. 9 over de mogelijkheid om het instellen van een arbitragecommissie te weigeren

35110-12
Indiener Renske Leijten
Kamerlid SP

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen