Amendementen

Zoekresultaten (11.036)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen

Amendementen

Amendement van het lid Schreijer-Pierik over vermelding van de productiewijze van hout

Amendement van het lid Schreijer-Pierik over vermelding van de productiewijze van hout. 28 631 Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot...

2007D03027

Amendementen

Amendement van het lid Schreijer-Pierik over de herkomst van hout met een merkteken

Amendement van het lid Schreijer-Pierik over de herkomst van hout met een merkteken. 28 631 Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos...

2007D03026

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Schreijer-Pierik ter veranging van nr. 10 over vermelding van de productiewijze van hout

Gewijzigd amendement van het lid Schreijer-Pierik ter veranging van nr. 10 over vermelding van de productiewijze van hout. 28 631 Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van...

2007D03029

Amendementen

Amendement van het lid Schreijer-Pierik om duurzaam bosbeheer en traceringssystemen niet te beoordelen volgens criteria van Forest Stewardship Council

Amendement van het lid Schreijer-Pierik om duurzaam bosbeheer en traceringssystemen niet te beoordelen volgens criteria van Forest Stewardship Council. 28 631 Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet...

2007D03028

Amendementen

Amendement van het lid Van Bommel over melding door rechter-plaatsvervangers van de omvang van hun (hoofd)betrekking en de hoogte van de bezoldiging daarvoor

Amendement van het lid Van Bommel over melding door rechter-plaatsvervangers van de omvang van hun (hoofd)betrekking en de hoogte van de bezoldiging daarvoor. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele...

2007D03006

Amendementen

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over vervanging van de aanduiding 'zaak' door de aanduiding 'rechtsvraag'

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. over vervanging van de aanduiding 'zaak' door de aanduiding 'rechtsvraag'. 30 585 Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de...

2007D03014

Amendementen

Amendement van de leden Weekers en Wolfsen om rechters- of raadsheren-plaatsvervangers die lange tijd niet zijn opgeroepen, te kunnen ontslaan

Amendement van de leden Weekers en Wolfsen om rechters- of raadsheren-plaatsvervangers die lange tijd niet zijn opgeroepen, te kunnen ontslaan. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de...

2007D03009

Amendementen

Amendement van de leden Wolfsen en Weekers om te verhinderen dat leden OM werkzaam kunnen zijn als rechter/plaatsvervanger of raadsheer/plaatsvervanger

Amendement van de leden Wolfsen en Weekers om te verhinderen dat leden OM werkzaam kunnen zijn als rechter/plaatsvervanger of raadsheer/plaatsvervanger. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de...

2007D03008

Amendementen

Amendement van de leden Wolfsen en Griffith om de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak te laten benoemen door de Kroon op voordracht van de Tweede Kamer

Amendement van de leden Wolfsen en Griffith om de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak te laten benoemen door de Kroon op voordracht van de Tweede Kamer. 30 585 Wijziging van de Wet op de Raad van...

2007D03015

Amendementen

Amendement van de leden Wolfsen en Weekers om te verhinderen dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter-plaatsvervanger en/of raadsheer-plaatsvervanger bij 'eigen' rechtbank/gerechtshof

Amendement van de leden Wolfsen en Weekers om te verhinderen dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter-plaatsvervanger en/of raadsheer-plaatsvervanger bij 'eigen' rechtbank/gerechtshof. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen...

2007D03007

Amendementen

Amendement van de leden Wolfsen en Griffith dat beoogt de scheiding tussen de rechtsprekende en adviserende functies duidelijker in te voeren door benoeming in twee afdelingen uit te sluiten

Amendement van de leden Wolfsen en Griffith dat beoogt de scheiding tussen de rechtsprekende en adviserende functies duidelijker in te voeren door benoeming in twee afdelingen uit te sluiten. 30 585 Wijziging van de Wet op...

2007D03016

Amendementen

Amendement van de leden Griffith en Wolfsen over het onderbrengen van de adviserende taak bij een zelfstandige Afdeling advisering

Amendement van de leden Griffith en Wolfsen over het onderbrengen van de adviserende taak bij een zelfstandige Afdeling advisering. 30 585 Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van...

2007D03017

Amendementen

Amendement van de leden Griffith en Wolfsen over herstel mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van regel dat slechts juridisch geschoolde staatsraden deelnemen aan rechtsprekende taak

Amendement van de leden Griffith en Wolfsen over herstel mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van regel dat slechts juridisch geschoolde staatsraden deelnemen aan rechtsprekende taak. 30 585 Wijziging van de Wet op de...

2007D03018

Amendementen

Amendement van de leden Weekers en Wolfsen om in het register op te nemen dat rechters- of raadsheren-plaatsvervangers lange tijd niet zijn opgeroepen

Amendement van de leden Weekers en Wolfsen om in het register op te nemen dat rechters- of raadsheren-plaatsvervangers lange tijd niet zijn opgeroepen. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele...

2007D03010

Amendementen

Amendement van het lid De Wit over het uitsluiten dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

Amendement van het lid De Wit over het uitsluiten dat advocaten werkzaam kunnen zijn als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake...

2007D03011