Amendementen

Zoekresultaten (3.988)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 4 over extra middelen voor het programma schoolmaaltijden

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 4 over extra middelen voor het programma schoolmaaltijden. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 550 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van...

2024D26782

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 3 over een dekking voor het programma schoolmaaltijden

Gewijzigd amendement van het lid Dassen ter vervanging van nr. 3 over een dekking voor het programma schoolmaaltijden.

2024D26783

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Vondeling ter vervanging van nr. 7 over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek

Gewijzigd amendement van het lid Vondeling ter vervanging van nr. 7 over het verlagen van de leeftijd voor een kindgesprek. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk...

2024D25702

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Diederik van Dijk ter vervanging van nr. 8 over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde

Gewijzigd amendement van het lid Diederik van Dijk ter vervanging van nr. 8 over explicitering van het belang van het kind als voorwaarde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 364 Wijziging van Boek 1...

2024D25549

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 8 over het na drie jaar herinvoeren van de dwangsom

Gewijzigd amendement van het lid Koekkoek ter vervanging van nr. 8 over het na drie jaar herinvoeren van de dwangsom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 749 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te...

2024D25304

Amendementen

Amendement van het lid Flach c.s. ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding

Amendement van het lid Flach c.s. ter vervanging van nr. 4 over middelen voor het Werkplan Antisemitismebestrijding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie...

2024D23038

Amendementen

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor BOSA

Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor BOSA. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid...

2024D22796

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor het kindgebonden budget. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 550 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het...

2024D23044

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437

Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 12 over een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 036 Wijziging...

2024D22393

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 9 over een verbod op het geven van belastingadvies door trustkantoren

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee ter vervanging van nr. 9 over een verbod op het geven van belastingadvies door trustkantoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 442 Wijziging van de Wet...

2024D21731

Amendementen

Amendement van de leden Kröger en Grinwis ter vervanging van nr. 34 over verduidelijking van het groepsverbod en uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven

Amendement van de leden Kröger en Grinwis ter vervanging van nr. 34 over verduidelijking van het groepsverbod en uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten...

2024D20761

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen...

2024D20890

Amendementen

Amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 45 over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn

Amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 45 over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn.

2024D20680

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Kröger c.s. ter vervanging van nr. 32 over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken

Gewijzigd amendement van het lid Kröger c.s. ter vervanging van nr. 32 over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken. Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D20670

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Erkens ter vervanging van 61 over duidelijker regels over overleg met representatieve organisaties

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Erkens ter vervanging van 61 over duidelijker regels over overleg met representatieve organisaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr...

2024D20960