Amendementen

Zoekresultaten (11.461)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, [start_date], [end_date]

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis over een extra schijf voor gas in de energiebelasting

Amendement van het lid Grinwis over een extra schijf voor gas in de energiebelasting. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS Ontvangen 5 oktober 2022 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I

2022D39715

Amendementen

Amendement van het lid Grinwis over een extra schijf voor elektriciteit in de energiebelasting

Amendement van het lid Grinwis over een extra schijf voor elektriciteit in de energiebelasting.

2022D39708

Amendementen

Amendement van het lid Nijboer over eisen aan huurprijs en huurverhogingspercentage bij een vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten

Amendement van het lid Nijboer over eisen aan huurprijs en huurverhogingspercentage bij een vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten.

2022D39432

Amendementen

Amendement van het lid Nijboer over een termijn van 2 jaar voor de toetsing van aanvangshuur

Amendement van het lid Nijboer over een termijn van 2 jaar voor de toetsing van aanvangshuur.

2022D39433

Amendementen

Amendement van het lid Nijboer over een langere termijn waarin een opgelegde bestuursrechtelijke sanctie tot weigering van de vergunning kan leiden

Amendement van het lid Nijboer over een langere termijn waarin een opgelegde bestuursrechtelijke sanctie tot weigering van de vergunning kan leiden.

2022D39423

Amendementen

Amendement van het lid Nijboer over een korter overgangsrecht voor bestaande verblijfruimten

Amendement van het lid Nijboer over een korter overgangsrecht voor bestaande verblijfruimten.

2022D39428

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van nr. 12 over het voor schrijnende gevallen laten gelden van de bijzondere tegemoetkoming in de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van nr. 12 over het voor schrijnende gevallen laten gelden van de bijzondere tegemoetkoming in de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

2022D39333

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van nr. 13 over het duidelijk maken dat het wetsvoorstel niet wordt ingediend vanwege institutionele vooringenomenheid, maar vanwege het structureel overtreden van de wet

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van nr. 13 over het duidelijk maken dat het wetsvoorstel niet wordt ingediend vanwege institutionele vooringenomenheid, maar vanwege het structureel overtreden van de wet.

2022D39335

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van nr. 10 over het niet slechts door middel van een notariële akte of rechterlijke uitspraak kunnen aantonen van informele schulden

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van nr. 10 over het niet slechts door middel van een notariële akte of rechterlijke uitspraak kunnen aantonen van informele schulden.

2022D39329

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering

Amendement van het lid Van der Plas over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 037 Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met

2022D38421

Amendementen

Amendement van het lid Agema 36194-5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid

Amendement van het lid Agema 36194-5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan Nr. 5 AMENDEMENT

2022D38502

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas 36037 nr. 7 ter vervanging van nr. 6 over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering

Amendement van het lid Van der Plas 36037 nr. 7 ter vervanging van nr. 6 over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering.

2022D38450

Amendementen

Amendement van het lid Van Meijeren 36037 nr. 5 over dat de Voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn

Amendement van het lid Van Meijeren 36037 nr. 5 over dat de Voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn.

2022D38366

Amendementen

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 28

2022D38217

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 17 over het door een persoon die onherroepelijk is veroordeeld voor een zedenmisdrijf, moeten overleggen van een deskundigenverklaring alvorens zijn geslacht wordt aangepast op de geboorteakte. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 825

2022D38047

Naar boven