Amendement van het lid Asscher over middelen ter compensatie voor het kwijtschelden van huur

Amendement van het lid Asscher over middelen ter compensatie voor het kwijtschelden van huur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 450 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 3 AMENDEMENT

35450-B-3
Indiener Lodewijk Asscher
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Asscher over extra middelen voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector

Amendement van het lid Asscher over extra middelen voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 450 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging

35450-VIII-3
Indiener Lodewijk Asscher
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Asscher over middelen voor een regeling voor freelancers en zzp'ers

Amendement van het lid Asscher over middelen voor een regeling voor freelancers en zzp'ers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 450 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende

35450-XV-3
Indiener Lodewijk Asscher
Kamerlid PvdA
Amendement van het lid Asscher over middelen voor een innovatiefonds

Amendement van het lid Asscher over middelen voor een innovatiefonds. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 450 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

35450-VIII-4
Indiener Lodewijk Asscher
Kamerlid PvdA

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen