Amendementen

Zoekresultaten (11.461)

U zoekt in Kamerstukken, Amendementen, [start_date], [end_date]

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering

Amendement van het lid Van der Plas over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 037 Voorstel van de leden Paternotte en Segers tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het

2022D38421

Amendementen

Amendement van het lid Agema 36194-5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid

Amendement van het lid Agema 36194-5 over het laten vervallen van artikel 58d over de noodbevoegdheid. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 194 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan Nr. 5 AMENDEMENT

2022D38502

Amendementen

Amendement van het lid Van der Plas 36037 nr. 7 ter vervanging van nr. 6 over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering

Amendement van het lid Van der Plas 36037 nr. 7 ter vervanging van nr. 6 over het beperken van het voorstel tot het bedreigen van een Kamerlid, een bewindspersoon of een andere persoon die deelneemt aan de vergadering.

2022D38450

Amendementen

Amendement van het lid Van Meijeren 36037 nr. 5 over dat de Voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn

Amendement van het lid Van Meijeren 36037 nr. 5 over dat de Voorzitter van de Tweede Kamer altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn.

2022D38366

Amendementen

Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen

Amendement van het lid Koerhuis over een lager parkeertarief voor plug-in hybride voertuigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De

2022D38101

Amendementen

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven

Amendement van het lid Madlener over een grondslag voor maximering van parkeertarieven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MADLENER Ontvangen 28 september 2022 De

2022D38182

Amendementen

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar

Amendement van het lid Koerhuis over een evaluatie na drie jaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende stelt het

2022D38110

Amendementen

Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding

Amendement van het lid Koerhuis over een zware voorhang bij de inwerkingtreding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KOERHUIS Ontvangen 28 september 2022 De ondergetekende

2022D38098

Amendementen

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie

Amendement van het lid Koerhuis over een monitor naar het gebruik van emissieloze voertuigen en de effecten daarvan op de CO2-emissie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID

2022D38104

Amendementen

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen

Amendement van het lid Van Ginneken over lagere parkeertarieven enkel voor emissieloze deelvoertuigen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 519 Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GINNEKEN Ontvangen 28

2022D38217

Amendementen

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 13 over het duidelijk maken dat het wetsvoorstel niet wordt ingediend vanwege institutionele vooringenomenheid, maar vanwege het structureel overtreden van de wet

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 13 over het duidelijk maken dat het wetsvoorstel niet wordt ingediend vanwege institutionele vooringenomenheid, maar vanwege het structureel overtreden van de wet.

2022D38030

Amendementen

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 11 over het mogelijk maken van compensatie van immateriële schade boven de 500 euro per half jaar

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 11 over het mogelijk maken van compensatie van immateriële schade boven de 500 euro per half jaar. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 151 Regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN

2022D37984

Amendementen

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 12 over het voor schrijnende gevallen laten gelden van de bijzondere tegemoetkoming in de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 12 over het voor schrijnende gevallen laten gelden van de bijzondere tegemoetkoming in de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

2022D38005

Amendementen

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 10 over het niet slechts door middel van een notariële akte of rechterlijke uitspraak kunnen aantonen van informele schulden

Amendement van de leden Omtzigt en Leijten 36151 nr. 10 over het niet slechts door middel van een notariële akte of rechterlijke uitspraak kunnen aantonen van informele schulden.

2022D37970

Amendementen

Nader gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Paulusma over de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten

Nader gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Paulusma over de uitwisseling van gegevens met de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten.

2022D37812

Naar boven