Amendement : Amendement van het lid Eerdmans over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers

Download

Indieners