Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van het lid Erkens c.s. ter vervanging van nr. 12 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Silvio Erkens, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Wytske Postma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid