Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van het lid Soepboer c.s. ter vervanging van nr. 50 over een practoraat Fries

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Aant Jelle Soepboer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Claudia van Zanten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Harmen Krul, Tweede Kamerlid