Amendement : Amendement van de leden Van der Werf en Van Nispen over strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal als seksueel misdrijf

Download

Indieners