Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van de leden Strolenberg en Van der Plas ter vervanging van nr. 11 over het uitzonderen van ondernemingen met minder dan vijfentwintig werknemers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29683-301 Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen

Indiener F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur