Amendement : Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Paul ter vervanging van nr. 18 over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het funderend onderwijs en het mbo

Download

Indieners

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven