Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van de leden Podt en Ceder over het verkorten van de termijn voor stabiel hoofdverblijf tot ten minste vijf jaar

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid