Amendement : Amendement van het lid Wuite c.s. over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

Download

Indieners

  • Indiener
    J. Wuite, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid