Amendement

Amendement Bikker over het tot uitdrukking brengen van de tijdelijkheid van de met dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen

Download Download

Indieners