Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Jasper van Dijk en Kwint ter vervanging van nr. 14 over tenminste het minimumloon bij aanspraak op ouderschapsverlof en geboorteverlof

Download Download

Indieners