Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Smeulders 35517-40 t.v.v. nr. 24 over verduurzaming als wettelijke kerntaak

Download Download

Indieners