Amendement

Amendement van de leden Snoeren en Bisschop over een absolute weigeringsgrond voor de openbaarmaking van bedrijfs- en fabricagegegevens

Download Download

Indieners