Amendement : Amendement van de leden Beukering-Huijbregts en Peters over de mogelijkheid om een gedeelte van het onterecht ontvangen bedrag terug te vorderen

Download

Indieners

  • Indiener
    M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid