Amendement : Amendement van de leden Futselaar en De Groot over nieuwe stikstofdepositiewaarden voor 2030 en 2035

Download

Indieners

  • Indiener
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    T.C. de Groot, Tweede Kamerlid