Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van het lid Ouwehand ter vervanging van nr. 8 over het vervallen van de als gevolg van het verbod vrijgekomen stikstofdepositieruime

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 66
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00