Amendement : Amendement van de leden Ouwehand en Ploumen over een grondslag in de Wpg voor het kunnen instellen van een fokverbod voor andere dieren bij (dreigende) zoönosen

Download

Indieners

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00