Amendement : Amendement van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over spreekrecht voor slachtoffer bij wijziging voorwaarden die de belangen van het slachtoffer raken

Download

Indieners