Amendement

Amendement van het lid Raemakers uitzondering van de schuld ontstaan door een fraudevordering alleen in gevallen dat er sprake is van opzet of grove schuld

Download Download

Indieners