Amendement

Amendement van de leden Van Meenen en Özütok over de wijze waarop de vaste Kamercommissies controle uitoefenen op de jaarverslagen

Download Download

Indieners