Amendement

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Graaf c.s. t.v.v. nr. 15 over minimumbescherming voor schuldeisers

Download Download

Indieners