Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Snels en Stoffer tvv nr. 11 over een differentiëring en verdubbeling van de tarieven voor passagiers

Download Download

Indieners