Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van den Berge c.s. t.v.v. nr. 8 over vergoeding voor leden van studentenraden

Download Download

Indieners