Motie : Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over toevoegen van loting aan het selectie-instrumentarium

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 110
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
ChristenUnie 5
FVD 2
Van Haga 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-883 Toegankelijk hoger onderwijs: selectie en beleidsreactie Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00
Naar boven