Amendement

Amendement van het lid Van der Staaij over alleen afwijken van wettelijke regels voor zover nodig voor doel experiment

Download Download

Indieners