Schriftelijke vragen

De vindbaarheid van artikel 2.82 aanbestedingen op TenderNed

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-02-2020
Antwoord op vragen van het lid Bruins over de vindbaarheid van artikel 2.82 aanbestedingen op TenderNed