Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder ter vervanging nr. 6 over een hardheidsclausule

Download Download

Indieners