Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

31839-679 Motie van het lid Voordewind over het onderzoeken van de ontwikkeling van de kostprijs per traject

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

31839-677 Motie van het lid Peters over onderzoeken welk deel van het geld aan zorg wordt besteed

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-684 Motie van het lid Tielen over in het onderzoek naar de uitgavenontwikkeling zowel het aanbod als de vraag meenemen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31839-682 Motie van het lid Kuiken over een onderzoek naar het toevoegen van relevante beroepsgroepen aan wijkteams

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-671 Gewijzigde motie van het lid Agema over bovenregionaal organiseren van decentralisatie van de meer complexere Jeugdhulp (t.v.v. 31839-664)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-672 Gewijzigde motie van het lid Hijink over samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders stimuleren (t.v.v. 31839-666)

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

31839-670 Motie van het lid Peters c.s. over onderzoek naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

34880-10 Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de beƫdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00