Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Stoffer en Baudet ter vervanging van nr. 12 over verlenging overgangstermijn voor het garantiebedrag naar een jaar

Download Download

Indieners