Brief regering : Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (Kamerstuk 26643/32761-641)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

35200-VII-14 Motie van de leden Middendorp en Drost over voorwaarden voor het ontwikkelen van een richtlijn voor het gebruik van algoritmes door overheden

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

26643-610 Motie van de leden Verhoeven en van der Molen over toezicht op het gebruik van algoritmes door de overheid

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Digitale Overheid (AO d.d. 16/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid (26643-641)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Bescherming persoonsgegevens

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven