Brief regering

Dekking van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-12-2019
35300-VII-86Tweede nota van wijziging

28-10-2019
35300-VII-10Nota van wijziging

24-10-2019
35300-VII-8Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

17-09-2019
35300-VII-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State