Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Beertema 35050-15 t.v.v. nr. 8 over weigeren van de bekostiging als een school afbreuk doet aan de democratische rechtsstaat en fundamentele rechten

Download Download

Indieners