Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 24 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied

Download Download

Indieners