Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten ter vervanging van nr. 28 over full disclosure

Download Download

Indieners