Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Pia Dijkstra ter vervanging van nr. 46 over vervanging 'ernstig nadeel' in 'schade'

Download Download

Indieners