Amendement

Amendement van het lid Rog waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenshapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder

Download Download

Indieners