Amendement

Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat € 6,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van beeldende kunst

Download Download

Indieners