Amendement

Amendement van het lid Otwin van Dijk dat regelt dat het verbod van onderscheid mede inhoudt dat degene, tot wie het verbod zich richt, gehouden is algemene voorzieningen te treffen, tenzij deze een onevenredige belasting vormen

Download Download

Indieners